ÖĞLE YEMEĞİ YARDIMI VERİLMESİNE DAİR DUYURU

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1.   Üniversitemizde örgün eğitim –öğretim süresi içinde öğrenim gören I. Öğretim öğrencisi olmak, (Yabancı uyruklu öğrenciler hariç)

2.       Maddi imkanları yeterli olmayan öncelikle başarılı öğrenci olmak,

3.    Aşağıda belirtilen öğrenciler ise ilan ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın talep ettikleri takdirde doğrudan yemek yardımından faydalanabilir.

Milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrenciler,

Sağlık raporu ile belgelemek şartıyla % 40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler,

Anne, baba veya kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler,

Üniversitemiz adına başarı elde etmiş öğrenciler (Başarılı öğrenci seçim şekil ve şartları SKS tarafından Rektörlük onayı ile belirlenir.)

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

Yemek yardımından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz 03 Ekim-17 Ekim 2016 tarihlerinde  aşağıda verilen ” Öğle yemeği yardımı başvuru formu” ‘nu (Form 1) doldurarak öğrenim gördükleri birimlere (Yabancı Diller Yüksekokulunda hazırlık okuyan öğrenciler kayıtlı bulundukları okullarına   başvuracaklardır.)

Genel başvuru şartlarımızın 3.  maddesinde belirtilen durumlardaki öğrencilerimiz, başvurularını Sağlık,  Kültür ve Spor Daire Başkanlığına yapacaklardır.

Başvuru formlarını eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgilerle dolduran öğrencilerin  başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru süresi dışında kesinlikle başvuru alınmayacaktır.

Yemek yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin, bu haktan hangi tarihler arasında  faydalanacakları Üniversitemizin web sitesinde yayınlanacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

  1. Öğle Yemeği Yardımı Başvuru Formu
  2. 2016-2017 eğitim öğretim dönemine kaydolduğunu belgeleyen yeni tarihli öğrenci belgesi yada yeni bandrollü öğrenci kimlik kartı fotokopisi.
  3. Üniversitemiz 2016-2017 eğitim-öğretim yılı örgün eğitim-öğretim süresi içinde öğrenim gören öğrencilerimize verilecek öğle yemeği yardımı kontenjanları aşağıda belirtilmiştir.

Okul Adı

Öğle yemeği Verilecek Öğrenci Kontenjanı

Tıp Fakültesi

30

 

Başvuru Formu

 

 

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik