DEKANIMIZIN MESAJI


        


Sevgili Öğrenciler, Değerli Meslektaşlarım,

Yaklaşık 27  yıl önce kurulan Tıp Fakültemizin, geriye dönüp bakıldığında kuruluşundan bu güne kadar, hem fiziki hem eğitim düzeyi açısından çok yol aldığını görmekteyiz. Ancak, mevcutla yetinmeyerek, Rektörlüğümüzün de desteğiyle, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 2019 yılı itibariyle, sahip olduğu imkânları ve eğitim düzeyini, daha da iyileştirmeyi ve ileri bir noktaya taşımayı amaçlıyoruz. Bu maksatla, var olan fiziki mekânlarda, başta kütüphane bölümü olmak üzere, öğrencilerimizin ihtiyaçları dikkate alınarak, iyileştirme çalışmaları tamamlanmıştır.  Bu değişim ve gelişim süreci hızla sürmektedir. Yenilenme  ve iyileştirme programı, Fakültemizin, dünya ölçeğinde ideal anlamda olması gereken niteliklere ve özelliklere kavuşacağı zamana kadar devam edecektir.

Asistan ve Öğrenci Temsilcilikleri Seçimleri ve Yönergeleri, Kurul Yükseltme Sınav hakkı, Tıbbi Konsey Yönergesi, Etik Kurul Yönergesi gibi birçok düzenleme yapılmıştır.

Bilginin çok hızla eskidiği, sürekli yeni bilgilerin üretildiği Tıp alanında, analitik düşünebilen, bilimsel düşünme yeteneğine sahip, bilimsel araştırmalara açık, dünya tıbbındaki yenilikleri takip eden başarılı hekimlerin yetişmesi için tüm imkânlarımızı seferber etmekteyiz.

Bu yöndeki kurumsal çabalarımız ulusal anlamda da karşılığını bulmuş, Fakültemiz Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği ile Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından 2025 yılına kadar tekrar akredite edilmiştir. Bu başarı, başta sürece fiilen katılan Eşyetkilendirme (Akreditasyon) Öz Değerlendirme Üst Kurulu (ÖDR) üyesi ve dokuz Alt Çalışma Kurulunda görev alan akademik ve İdari görevli mesai arkadaşlarım dahil, bütün öğretim üye ve çalışanlarımızın ortak emeğiyle olmuştur. Hepsine teşekkür ederim. Kuruluşundan bu yana, Tıp Fakültemizin gelişiminde emeği olan, bütün Dekan ve Dekan Yardımcıları ile desteklerinden dolayı Rektörlük makamına ayrıca teşekkür ederim.

Fakültemizi, Manisa’mıza yaraşır, çağdaş, yurtta ve dünyada adını duyuran bir eğitim kurumuna dönüştürmek başlıca vazifemizdir. Uluslararası nitelikte bilimsel çalışmalar yapmak ve yüksek donanımlı  hekimler yetiştirmek için öğretim üye ve meslektaşlarımızı desteklemek, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla eğitim ve araştırma alanlarında işbirliği yapmak, karşılıklı gelişim desteğinin sürekliliğini sağlamak bizim için önem taşımaktadır.

Öğrencilerimizi mezun olduktan sonra da sürekli araştıran, öğrenen, sorgulayan ve mevcutla yetinmeyip kendisini geliştiren birer hekim olarak görmek bizi mutlu edecektir. Fakültemizdeki eğitim öğretim yılları boyunca, tüm öğrencilerimiz, başta biz öğretim üyeleri ve yöneticiler olmak üzere, fakültemizin tüm çalışanlarının desteğini her zaman hissedeceklerdir. Öğrencilerimizin ve araştırma görevlilerimizin, mezuniyetleri sonrasında başarılı birer meslek mensubu olmaları, ülkemiz adına bizim için kıvanç kaynağı olacaktır.

İçten sevgi ve saygılarımla..

Prof. Dr. Süleyman Sami İLKER
Tıp Fakültesi Dekan V.

Dekana Mesaj

GÖNDER
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik